"Atpildas už nuodėmę – mirtis, o Dievo dovana – amžinasis gyvenimas per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį." Laiškas Romiečiams 6, 23

Informacija:

Mieli žmonės, 2019m. balandžio 19d. 18:30h kviečiame visus į "DIDĮJĮ PENKTADIENĮ" Jėzaus Kristaus nukryžiavimo minėjimą.

Šio tarnavimo metu prisiminsime septynis Viešpaties Jėzaus Kristaus šūksnius, tartus nuo kryžiaus. Bažnyčios vyrai pasidalins trumpomis įžvalgomis iš evangelijų. Taip pat pagiedosime giesmių Dievui, bei pabendrausime tarpusavyje. Ateikite patys ir pakvieskite savo artimus žmones. Laukiame visų!

Tebūna Viešpats išaukštintas Velykų išvakarėse.

Daugiau informacijos:
Facebook paskyroje

Pastoriaus žodis

Audrius Sinkevičius tarnauja pastoriumi Vilniaus Biblijos Baptistų Bažnyčioje nuo 2006 m. liepos 6 d.

Jis gimė 1970 m. Kaune. Viešpats atvėrė Audriaus širdį išgelbėjančiai Evangelijai 1992 m. rudenį. 1994-1997 m. jis mokėsi Biblijos Institute.

1994-2006 m. Audrius tarnavo pastoriumi Panevežio Jėzaus Kristaus Krikščionių Baptistų Bažnyčioje.

Audrius su savo žmona Diana susituokė 1987 m. Dievas juos palaimino sūnumi ir dviem dukromis.

Tarnavimo laikas

  • Ketvirtadieniais:
    18:30 maldos laikas
  • Sekmadieniais:
    11:30 pamaldos

Bažnyčios tarnystės

Biblijos Koledžas

Biblijos Koledžo paskaitose studentai ir laisvieji...

Moterų susirinkimas

Moterų susirinkimas vyksta kiekvieno mėnesio 3-ąjį...

Vaikų tarnavimas

Informacija ruošiama

Vyrų susitikimai

Patarlių 27, 17. "Kaip geležis galanda...

Naujausi pamokslai