"Atpildas už nuodėmę – mirtis, o Dievo dovana – amžinasis gyvenimas per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį." Laiškas Romiečiams 6, 23
Seminaras: "Kai žmonės dideli, o Dievas mažas"

Seminaro pranešėjas: Sergej Drozd Bažnyčios "Prisikėlimas" (Minskas) pastorius ir Minsko teologijos seminarijos dekanas. Vedęs, trys vaikai.

Pastoriaus žodis

Audrius Sinkevičius tarnauja pastoriumi Vilniaus Biblijos Baptistų Bažnyčioje nuo 2006 m. liepos 6 d.

Jis gimė 1970 m. Kaune. Viešpats atvėrė Audriaus širdį išgelbėjančiai Evangelijai 1992 m. rudenį. 1994-1997 m. jis mokėsi Biblijos Institute.

1994-2006 m. Audrius tarnavo pastoriumi Panevežio Jėzaus Kristaus Krikščionių Baptistų Bažnyčioje.

Audrius su savo žmona Diana susituokė 1987 m. Dievas juos palaimino sūnumi ir dviem dukromis.

Tvarkaraštis

Bažnyčios tarnystės

Biblijos Koledžas

Biblijos Koledžo paskaitose studentai ir laisvieji...

Moterų susirinkimas

Moterų susirinkimas vyksta kiekvieno mėnesio 3-ąjį...

Vaikų tarnavimas

Informacija ruošiama

Vyrų susitikimai

Patarlių 27, 17. "Kaip geležis galanda...

Naujausi pamokslai