Biblijos Koledžo paskaitose studentai ir laisvieji klausytojai susirenka giliau studijuoti Dievo Žodį, gilinti praktines tarnystės žinias, užduoti gerus klausimus ir gauti svarbių atsakymų iš Dievo Žodžio. Paskaitų tikslas nėra tik suteikti informacijos, bet išaukštinti Viešpaties Asmenį studentų ir klausytojų praktiniame gyvenime bei tarnystėje surinkime. Koledžo paskaitos yra rengiamos Vilniuje bažnyčios patalpose kiekvieną antrą mėnesio savaitgalį (šiais metais studijuojame Rašto aiškinimo taisykles - hermeneutiką ir Senojo Testamento apžvalgą) ir Rygoje – kiekvieną ketvirtą mėnesio savaitgalį (šiais metais dėstomi dalykai – Ateities įvykiai ir mokslas apie šeimą). Susidomėjote? - apsilankykite.

Naujausi pamokslai: