Moterų susirinkimas vyksta kiekvieno mėnesio 3-ąjį sekmadienį po pagrindinio tarnavimo. Šie susirinkimai yra atviri ne tik bažnyčios narėms, bet ir visiems svečiams, norintiems pabendrauti su krikščionėmis įvairiomis dvasinėmis temomis. Moterys pasirinko tokį formatą, kai namuose perskaitomas krikščioniškos knygos skyrius ir susirinkimo metu jos diskutuoja ir pasidalija mintimis apie tai, ką perskaitė ir kokių dvasinių pamokų išmoko. Šiuo metu, norėdamos geriau pažinti savo Kūrėją ir Gelbėtoją, moterys studijuoja James I. Packer knygą „Pažinti Dievą“

Naujausi pamokslai: