Patarlių 27, 17. "Kaip geležis galanda geležį, taip žmogus aštrina savo draugą."
 
Prisijunkite prie mūsų vyrų susitikimų trečią mėnesio sekmadienį po tarnavimo, kur mes drauge mokomės pažinti Dievą ir Jo Žodį ir siekiame pritaikyti Žodį diskutuodami, dalindamiesi, patirtimi bei klausimais. Studijuodami Dievo Žodį ir ragindami vienas kitą, mes siekiame tapti dievotais vyrais, kurie yra mylintys ir išmintingi vadovai šeimoje, geri darbuotojai darbe, geri piliečiai visuomenėje bei nuolankūs tarnautojai bažnyčioje.

Naujausi pamokslai: