Naujausias pamokslas


Ketvirtadienio tarnavimas - Audrius Sinkevičius - 2020-06-25

Pamokslininkas: Audrius Sinkevičius Data: 2020-06-26

Ekspozicinis ir teminis Dievo Žodžio pamokslavimas vietiniame surinkime. http://vbbb.lt

2013 08 18 Timothy Steinbuch - Atgimimas

Audrius Sinkevičius 2013-08-19

2013 08 18 Audrius Sinkevicius - Pinigu leidimas

Audrius Sinkevičius 2013-08-19

2013 08 15 Audrius Sinkevicius Viespaties motyvai Mt 9 36

Audrius Sinkevičius 2013-08-16

2013 07 11 Audrius Sinkevicius Galia skelbti Zinia

Audrius Sinkevičius 2013-07-22

2012_10_21-Past._Pranas-Vienybe-surinkime

Audrius Sinkevičius 2012-10-23