2012 11 04 Audrius Sinkevicius - i ka turi buti nukreiptas zvilgsnis

Pamokslininkas: Audrius Sinkevičius Data: 2012-11-13