Naujausias pamokslas


Ketvirtadienio tarnavimas - Audrius Sinkevičius - 2020-06-25

Pamokslininkas: Audrius Sinkevičius Data: 2020-06-26

Ekspozicinis ir teminis Dievo Žodžio pamokslavimas vietiniame surinkime. http://vbbb.lt

Dievas, kurį mes garbiname. Dievo gerumas - 1d

Audrius Sinkevičius 2016-04-24

Dv. ginkluotė: Tiesos diržas Ef 6,14a

Audrius Sinkevičius 2016-04-21

Pasiruošimas dvasinei kovai 2d Ef 6, 12-13

Audrius Sinkevičius 2016-04-10

Pascha iš ST perspektyvos Lk 22, 1-7

Jurij Čiževskij 2016-04-03

Pasiruošimui dvasinei kovai Ef 6, 10-13

Audrius Sinkevičius 2016-04-03

Kristus - galva (Velykos) Kol 1, 15-19

Audrius Sinkevičius 2016-03-27

Kristaus įžengimas į Jeruzalę Mt 21, 1-11

Vladimir Voitechovič 2016-03-20

Medžiagos iš kurių statai 1 Kor 3, 10-15

Arūnas Kanapeckas 2016-03-20

Dvasinė tikinčiojo kova Ef 6, 10-13

Audrius Sinkevičius 2016-03-13

Žodžio tiesos apie darbą. 2 dalis - Ef 6, 5-9

Audrius Sinkevičius 2016-03-06