Naujausias pamokslas


Malonės vaidmuo krikščionio gyvenime - 3 sesija. 1d - Alexey Prokopenko

Pamokslininkas: Audrius Sinkevičius Data: 2018-12-11

Ekspozicinis ir teminis Dievo Žodžio pamokslavimas vietiniame surinkime. http://vbbb.lt

Raktai į dievotą gyvenimą (Joe Flatt) Ps 119, 9-16

Kiti 2016-01-17

Ėjimas per išbandymus (Dan Miller) - Ps 13

Kiti 2015-04-19