2019 09 24 - Audrius Sinkevičius - Padėka Dievui už Jo parūpinimus, apsaugą, vedimą - 1 Kar 17, 2-24

Pamokslininkas: Audrius Sinkevičius Data: 2017-10-08

Ekspozicinis ir teminis Dievo Žodžio pamokslavimas vietiniame surinkime. http://vbbb.lt