2018 03 11 - Audrius Sinkevičius - Dievo garbinimo didingumas

Pamokslininkas: Audrius Sinkevičius Data: 2018-04-04

Ekspozicinis ir teminis Dievo Žodžio pamokslavimas vietiniame surinkime. http://vbbb.lt