2018 02 18 - Audrius Sinkevičius - Kaip skelbti sau Evangeliją? (tarnysčių mėn.)

Pamokslininkas: Audrius Sinkevičius Data: 2018-03-10

Ekspozicinis ir teminis Dievo Žodžio pamokslavimas vietiniame surinkime. http://vbbb.lt