2018 02 04 - Audrius Sinkevičius - Susitikimas su Dievu (tarnysčių mėn.) - Pr 32 sk

Pamokslininkas: Audrius Sinkevičius Data: 2018-02-18

Ekspozicinis ir teminis Dievo Žodžio pamokslavimas vietiniame surinkime. http://vbbb.lt