2017 06 18 - Audrius Sinkevičius - Apaštališkasis Kristaus liudijimas - 1 Jn 1,1-4

Pamokslininkas: Audrius Sinkevičius Data: 2017-06-28

Ekspozicinis ir teminis Dievo Žodžio pamokslavimas vietiniame surinkime. http://vbbb.lt