2013 11 28 Vladimir Voitechovič - Piktžodžiavimas Šventajai Dvasiai

Pamokslininkas: Audrius Sinkevičius Data: 2013-12-06