2 Petro laiško apžvalga - Tikėjimą duoda Dievas

Pamokslininkas: Arūnas Kanapeckas Data: 2015-11-05

Ekspozicinis ir teminis Dievo Žodžio pamokslavimas vietiniame surinkime. http://vbbb.lt