Teisingas aukojimas Evangelijos skelbimui - 2 Kor 2, 6-11

Pamokslininkas: Audrius Sinkevičius Data: 2016-02-28

Ekspozicinis ir teminis Dievo Žodžio pamokslavimas vietiniame surinkime. http://vbbb.lt