Kristaus kvietimas - 2d

Pamokslininkas: Audrius Sinkevičius Data: 2015-07-09

Mt 11, 28-30

Ekspozicinis ir teminis Dievo Žodžio pamokslavimas vietiniame surinkime. http://vbbb.lt