Kristaus įžengimas į Jeruzalę

Pamokslininkas: Vladimir Voitechovič Data: 2016-03-20

Mt 21, 1-11