Ką reiškia sekti Kristumi?

Pamokslininkas: Vladimir Voitechovič Data: 2015-08-13

Mt 16, 24-26

Ekspozicinis ir teminis Dievo Žodžio pamokslavimas vietiniame surinkime. http://vbbb.lt