Ką reiškia būti žmogumi pagal Dievo širdį? (Joe Flatt)

Pamokslininkas: Kiti Data: 2016-01-17

Ekspozicinis ir teminis Dievo Žodžio pamokslavimas vietiniame surinkime. http://vbbb.lt