Jokūbas išleidžia Benjaminą

Pamokslininkas: Arūnas Kanapeckas Data: 2015-09-10

Pr 43, 1-14

Ekspozicinis ir teminis Dievo Žodžio pamokslavimas vietiniame surinkime. http://vbbb.lt