Evangelijos pamatas - 1 Kor 1, 18-31

Pamokslininkas: Audrius Sinkevičius Data: 2016-02-07

Ekspozicinis ir teminis Dievo Žodžio pamokslavimas vietiniame surinkime. http://vbbb.lt