Dievo perspėjimai tautai - Malachijo apžvalga

Pamokslininkas: Arūnas Kanapeckas Data: 2016-01-24

Ekspozicinis ir teminis Dievo Žodžio pamokslavimas vietiniame surinkime. http://vbbb.lt