Dievas, kurį mes garbiname. Dievo gerumas - 2d

Pamokslininkas: Audrius Sinkevičius Data: 2016-05-08

Ekspozicinis ir teminis Dievo Žodžio pamokslavimas vietiniame surinkime. http://vbbb.lt