Dievas, kurį mes garbiname. Dievas ir Jo tobulumas

Pamokslininkas: Audrius Sinkevičius Data: 2015-10-04

Ekspozicinis ir teminis Dievo Žodžio pamokslavimas vietiniame surinkime. http://vbbb.lt