Dievas, kurį mes garbiname. Dievas ir Jo tobulumas - 8d

Pamokslininkas: Audrius Sinkevičius Data: 2015-12-13