Dievas, kurį mes garbiname. Dievas ir Jo tobulumas - 7d

Pamokslininkas: Audrius Sinkevičius Data: 2015-12-06

Ekspozicinis ir teminis Dievo Žodžio pamokslavimas vietiniame surinkime. http://vbbb.lt