Dievas, kurį mes garbiname. Dievas ir Jo tobulumas - 5d

Pamokslininkas: Audrius Sinkevičius Data: 2015-11-22

Ekspozicinis ir teminis Dievo Žodžio pamokslavimas vietiniame surinkime. http://vbbb.lt