Dievas, kurį mes garbiname. Dievas ir Jo tobulumas - 4d

Pamokslininkas: Audrius Sinkevičius Data: 2015-11-01

Ekspozicinis ir teminis Dievo Žodžio pamokslavimas vietiniame surinkime. http://vbbb.lt