Dievas, kurį mes garbiname. Dievas ir Jo tobulumas - 3d

Pamokslininkas: Audrius Sinkevičius Data: 2015-10-25

Ekspozicinis ir teminis Dievo Žodžio pamokslavimas vietiniame surinkime. http://vbbb.lt