Dievas, kurį mes garbiname. Dievas ir Jo tobulumas - 22d

Pamokslininkas: Audrius Sinkevičius Data: 2016-04-17

Ekspozicinis ir teminis Dievo Žodžio pamokslavimas vietiniame surinkime. http://vbbb.lt