Dievas, kurį mes garbiname. Dievas ir Jo tobulumas - 13d

Pamokslininkas: Audrius Sinkevičius Data: 2016-01-31

Ekspozicinis ir teminis Dievo Žodžio pamokslavimas vietiniame surinkime. http://vbbb.lt