Ėjimas per išbandymus (Dan Miller)

Pamokslininkas: Kiti Data: 2015-04-19

- Ps 13

Ekspozicinis ir teminis Dievo Žodžio pamokslavimas vietiniame surinkime. http://vbbb.lt