2016 08 07 - Audrius Sinkevičius - Įžanga į Nehemijo kn. - Neh 1, 1-3

Pamokslininkas: Audrius Sinkevičius Data: 2016-08-10

Ekspozicinis ir teminis Dievo Žodžio pamokslavimas vietiniame surinkime. http://vbbb.lt